Els nostres serveis?

Els serveis d’Indústria Gràfica Montserrat

PREIMPRESSIÓ

DISSENY GRÀFIC

L’ ajudem amb la comunicació gràfica de la seva empresa, imatge corporativa, publicitat…

Trobem solucions creatives per qualsevol dels suports que necessiti.

REVISIÓ D’AAFF

Seguretat addicional

Revisem que el document sigui correcte pel que fa a color, mida, marges, sangs, sobreimpressions… Comprovem l’ortografia, l’estil, la coherència d’elements, etc.

MAQUETACIÓ EDITORIAL

Llibres, revistes, diaris, catàlegs, memòries…

Podem maquetar les publicacions que necessiti amb les característiques
específiques de cada projecte.

CORRECCIÓ I TRADUCCIÓ

Servei de correcció lingüística (ortotipogràfica i d’estil) i traduccions en diferents idiomes.

Corregim els errors ortogràfics, gramaticals, sintàctics i unifiquem els recursos (cursives, puntuació…)

IMPRESSIÓ

IMPRESSIÓ DIGITAL

Ideal per a temps d’entrega ajustats i preus econòmics per a tirades curtes.

Impressió directa de gran qualitat. Possibilitat d’impressió variable totalment personalitzada.

IMPRESSIÓ OFFSET

Econòmic per a tirades llargues. Més possibilitats en formats, papers i tintes especials.

Impressió indirecta mitjançant una planxa. Transfereix del cautxú al paper amb una gran precisió.

ACABATS

TROQUELS

El troquel serveix per tallar, fendir i perforar formes irregulars.

El troquel està format per ganivetes que actuen sobre el paper per pressió. També pot ser làser, que permet molt detall.

PLASTIFICATS

El plastificat és una millora per al producte, aconsegueix un acabat
elegant i afegeix rigidesa i durabilitat a la impressió.

El plastificat és una làmina mat o brillant.

ENQUADERNACIÓ

Llibres, revistes, agendes, calendaris, catàlegs…

Àmplia varietat de mides i gran qualitat dels productes acabats.
– Rústica: fresada, pur, cosida fil.
– Wire-o/espiral – Grapa

VERNISSOS I RELLEUS

Profunditat i volum per les seves creacions amb acabats en relleu, impactants i innovadors.

El vernís es pot utilitzar per protegir l’imprès o per potenciar el seu aspecte visual amb gruix i textura.

LLIURAMENT

TRANSPORT

Distribuïm els impresos a la destinació que necessiti.

En perfectes condicions, en el moment adequat i a costos molt assequibles.

Hola, no troba el que necessita?Parlem-ne, l’ajudarem a trobar una solució.

Tel. 972 330 298 igmontserrat@igmontserrat.cat

 

Pin It on Pinterest

Share This